top of page

     Laos jest najsłabiej zaludnionym krajem południowo-wschodniej Azji. Góry, poprzecinane rzekami doliny i dziewicza dżungla sprawiają, że kraj ten obfituje w przepiękne krajobrazy i niezwykle bogatą przyrodę. Obecnie  Laos zamieszkany jest przez niespełna 7 mln ludzi. Większość z nich, bo około 66% to buddyści, jednak aż 30% ludności wyznaje tradycyjne religie plemienne. W Laosie żyje ponad sto różnych mniejszości narodowych, które różnią się nie tylko religią, ale także kulturą, zwyczajami a nawet językiem. Na szczęście wszyscy są niezwykle mili, przyjaźnie nastawieni i bardzo pomocni. Dzięki nim zwiedzanie tego biednego, ale jakże pięknego kraju jest bardzo ciekawym i relaksującym doświadczeniem.

bottom of page